top of page

תרפיה   בריצה

"..בריצה ארוכה ואיטית ..אנו מפסיקים לחשוב על כך, נדמה שאנו יכולים לרוץ לנצח"...

."לפתע אנו מרגישים חופשיים וקלילים


Thaddeus Kostruballa ,MD.  "The Joy of Running"  1975

%D7%A8%D7%97%D7%9C%20%D7%9E%D7%90%D7%9E%

טיפול באמצעות ריצה תורם להפחתת בעיות רגשיות כמו חרדה, דיכאון וקשיים על רקע קשב וריכוז, נטייה לכפייתיות והתמכרויות

bottom of page