top of page

בניית תכנית טיפולית

אינטייק     פגישה ראשונה בקליניקה הכוללת הכרות אישית וסיבת הפניה.

 

שאלון פיזיולוגי   מגבלות רפואיות, אישור רופא, חולשות ומגבלות הקשורות לריצה.

 

מבנה התכנית   התחיבות ראשונית למסגרת של 6 שבועות,

מפגשים קבועים פעם בשבוע, למשך שעה עד שעה ורבע.

אפשרות להמשך אימונים שבועי על פי תוכנית.

 

אופן הטיפול   טיפול פרטני או בקבוצה, על פי האבחון.

 

הטיפול הנפשי   האימונים מלווים בשיחות בזמן הריצה, לפני או אחרי, בהתאם לצרכי המטופל.

 

הצבת מטרות  כיצד להגיע לאיזון נפשי טוב יותר יחד עם השינויים בכושר הגופני.

 

אורח חיים   הפיכת הריצה למקור הרגעה וויסות רגשי והפניית רגשות כעס\אלימות אל הריצה כמפלט חיובי.

bottom of page